Our Sales Team

Sales Team

Zhai Linbo

Ron Zhai

YiHui

Yang Wei

David Huang

David Huang

 

Jeffrey Jin

Jeffery Jin

Linda Wu

Linda Wu

Becky Tang

Becky Tang

Customer Service Team

Yang Qiankun

Heaven Yang

Vico Cai

Vico Cai

Seven

Seven Gu
Scroll to Top