core-team

Management Team

Shi Shaoying

Samson Shi
General Manager

Yang Qiankun

Heaven Yang
Deputy General Manager

Zhai Linbo

Ron Zhai

Marketing Manager

Chen Haiwu

Will Chen
Operation Manager

jie minghua

Jie Minghua
R&D Manager

Cao Wenmin

Cao Wenmin
Quality Director

YiHui

  Yang Wei
Sales Director

Huang Taiping

Huang Taiping
PMC Director

Qing Rong

Qing Rong
Supply Chain Director

Chen Ling

Chen Ling
Production Director

Lu Lifei

Anita Lu
Administrative Director

Wu jinlan

Wu Jinlan
Finance Director

Marketing Team

Zhai Linbo

Ron Zhai

YiHui

  Yang Wei

David Huang

David Huang

Jeffrey Jin

Jeffrey  Jin

Becky Tang

Becky Tang

Linda Wu

Linda Wu

Seven

Seven Gu

Information Team

Vico Cai

Vico Cai

 

Wen Sijian

Carter  Wen

NICK Huang

Nick Huang

Engineering Team

jie minghua

Jie Minghua
Engineering Manager

Xue Minglin

Xue Minglin
Engineering Director

Zhao Likun

Zhao Likun
PCB Engineer

Liu Bo

Liu Bo
Project Engineer

Lu Youfu

Lu Youfu
Mechanical Engineer

Yuan youhua

Yuan Youhua
BOM Engineer

Zhao yongzhi

Zhao Yongzhi
Electronic Engineering

Liu Yonghua

Liu Yonghua
Process Engineer

Hu Haitao

Hu Haitao
Process Engineer
Scroll to Top